(עבודה זרה יט א)

ממ"ד נחשון בנות

כיתות א-ב

כיתות ג-ו

ת"ת יסדת עוז

ממ"ד נחשון בנים

מדריכים

איך מדברים בzoom?

איך משתמשים בgoogle classroom?

קישורים שימושיים