משימה ליום 23.04

 

1. סרטון הקניה על עמוד 167
2. עמוד 167