בית של תורה, שמחה ואהבה

האקתון "נותנים לטבע"

הלו"ז של האירוע

8:00 תפילה

8:30 תחילת ההאקתון. חוקרים את האתגר.

9:15 בונים מצגת.

9:40 הפסקה.

10:10 המשך העבודה. שליחת המצגות המוכנות. חזרות.

10:30 הצגת המצגות. 5 דקות לקבוצה.

11:30 חידון קהוט קצר.

11:40 הכרזת הזוכים.

ב ה צ ל ח ה !

 

שולחים מצגת מוכנה